Wat is HaalMeerUit Je Regio

Wij geloven in een ander verhaal. Overal op de wereld en in Nederland zijn burgers begonnen te bouwen aan een samenleving waarin welzijn voor mens, dier en natuur centraal staan. Creëren door op duurzame en lokale wijze te voorzien in de basis levensbehoeften van eenieder. In verbinding met onszelf, elkaar en de aarde. 

HaalMeerUit Je Regio is zo'n initiatief voor de regio Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. Vanuit verschillende aandachtsgebieden regelen we lokale initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld voedsel, wonen, leren & ontwikkelen en energie. 


Met elkaar bouwen we aan een vrije en autonome regionale samenleving; Voor ons, door ons en van ons. De kracht zit in de Community. Niet MIJ maar ONS, vanuit de waarden gelijkwaardigheid, vertrouwen, positiviteit, verbinding en respect. 

Vooruitgang ligt niet in het bevorderen van wat is, maar in het verbeteren van wat zal zijn

- Khalil Gibran -


Onze Missie

Wij leven in vrijheid en autonomie binnen een regionale samenleving in liefdevolle verbinding met de mens en de natuur

 

Deze missie willen we bereiken door:

1 

Lokale beschikbaarheidvan de (primaire) levensbehoeftes

2

Regionaal een zelfvoorzienend netwerk op te bouwen en te onderhouden met de mensen in de regio

3

Consumenten en producenten met elkaar te verbinden

4

Individuele dromen verwezenlijken door mensen en bedrijven met elkaar te verbinden

5

Lerend netwerk opbouwen en activeren van de kennis en kunde t.b.v. de nieuwe samenleving


Onze Regio

HaalMeerUit Je Regio bestaat de gemeentes Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. 

Een prachtige regio met een geschiedenis in turf, bloemen en veen. 


HaalMeerUit Je Regio Coöperatie 

We hebben 12 april 2022 de coöperatie HaalMeerUit Je Regio opgericht om als entiteit deel te nemen aan het economisch verkeer, juridisch zaken te organiseren en leden mede-eigenaar te laten zijn van alle initiatieven. Lees hier hoe je lid kan worden van de coöperatie HaalMeerUit Je Regio.

HaalMeerUit Je Regio onderschrijft het gedachtegoed van Society 4.0. welke een inspiratiebron was voor het starten van dit regionale initiatief.  Door een samenwerkingsverband met Society 4.0 kunnen wij ons beroepen op landelijke expert teams van de domeinen en kunnen we leren van soortgelijke initiatieven in andere regio’s.