Geschiedenis Regio

Haarlemmermeer

De vraag naar turf vanuit Leiden, Haarlem en Amsterdam was groot. De opbrengsten van de
landerijen waren zo gering. Hierdoor is er turf gestoken endoor deze vervening vulde het gebied zich daarna metwater. Door de wateroverlast werden de stoomgemalen Lijnden en Cruquius in gebruik genomen. Hiervoor is eerstde Ringvaart aangelegd om water af te voeren en het boot- en scheepsverkeer mogelijk te maken. Hierdoor verdween de visteelt en ontstonden de dorpen Hoofddorp en Nieuw Vennep. De bodem is van verschillende soorten: leem, klei, zand en veen. Het meeste is vruchtbare grond, hierdoor ontstond een sterke agrarische cultuur. Maïs, zaden, vee, boter en kaas waren de belangrijkste producten. Later ontwikkelde zich de glastuinbouw. Schiphol Airport is het belangrijkste knooppunt van de burgerluchtvaart in Nederland. Tegenwoordig zijn industriële- en kantoorontwikkelingen prominent aanwezig.

Aalsmeer

Aalsmeer is ontstaan in een moerassig veengebied. De eerste bewoners hielden zich bezig met
landbouw, visserij en veeteelt. Doordat er turf werd gestoken en het land verveende ontstond er steeds minder land waardoor onder andere de Westeinderplassen ontstonden. Door het gebied droog te leggen en er daardoor meer land kwam, ontstond er boomteelt en werden er buitenbloemen gekweekt en ontstond de aardbeienteelt. De sierteelt steeg explosief waardoor
kwekerijen ontstonden. Dit was de basis van wat later de bloemenveiling is geworden. Op de Westeinderplassen, een waardevol natuurgebied, is veel recreatie mogelijk, er is veel watersport en er zijn veel jachthavens. De watertoren van Aalsmeer is een bekend monument en was een
onderdeel van de drinkwatervoorziening voor onder meer de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Ondernemen zit Aalsmeerders in het bloed. De ondernemingsdichtheid is hoog en is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio.

Uithoorn

Op grote schaal werd het veen uitgebaggerd, gedroogd en als turf verkocht. Het grondwaterpeil steeg en grote stukken weiland veranderden in plassen. De drooglegging van het gebied haalde Uithoorn en de omliggende dorpen uit hun isolement. De scheepvaart en het boerenbedrijf waren toen de voornaamste middelen vanbestaan. Door verbetering van de infrastructuur en onder andere de aanleg van een spoorlijn schakelden de agrariërs in De Kwakel/Gemeente Uithoorn daar over van de veeteelt en akkerbouw op de glastuinbouw. In Uithoorn ontstond werkgelegenheid door de komst van grotere bedrijven.