Gezondheid

Bij het domein Gezondheid draait het allemaal om gezondheid en zorg. Dit kun je van alle kanten bekijken. Wij zien zorgverlening holistisch waarbij regulier en alternatief even belangrijk zijn. Gezondheid is niet alleen maar het gezond houden van lichaam en geest, maar ook leren wat je hiervoor nodig hebt. Maar ook in tijden van nood zorgen dat er nog toegang is tot zorg behoort bij ons domein.

In de huidige tijd zie je dat het in de reguliere gezondheidszorg over het algemeen nog maar weinig gaat over gezond zijn en blijven. Men bestrijdt meer de symptomen dan de oorzaak en maakt daarbij gebruik van middelen die soms meer kwaad doen dan goed voor onze gezondheid.

Zorgverzekeraars bepalen wat goed voor je is en dat doen ze alleen maar door naar kosten te kijken en winst te maken. Ze kijken niet naar wat de juiste/ goede zorg is voor iemand.

Dit willen wij niet meer. We willen terug naar betaalbare en juiste zorg voor iedereen, waarbij er verder wordt gekeken dan een consult en een pilletje. Wij staan meer voor holistische zorg voor iedereen en hopen dit te kunnen gaan bereiken door hier met zijn allen over na te denken. Niet alleen in de werkgroep, maar als community.

Zo hebben we laatst in onze regio een informatie bijeenkomst georganiseerd waarbij alternatieve artsen inzicht gaven in hun methodes aan reguliere artsen en andere geïnteresseerden. 

De veelzijdigheid en de overeenkomsten met andere domeinen (zoals voedsel en educatie) maakt dat het een uitdagend domein is, waarbij nog genoeg uitdagingen en ontwikkelingen op ons wachten.

Domein gezondheid heeft recent voor onze regio een cursus EHBO georganiseerd en we hopen de wijk EHBO nog wat verder uit te kunnen breiden en daarnaast de kennis van de EHBO'ers nog groter te maken.

We hebben al een paar brainstormsessies gehad met de werkgroep en we zitten vol goede ideeën. We staan altijd open voor nog meer input, dus als je nog een leuk idee hebt laat vooral van je horen!

Wil je meedoen?

Heb je affiniteit met dit onderwerp en wil je actief participeren in onze werkgroep, neem dan contact met ons op.